Bidegintza G.E.K. bere kudeaketan gardentasunaren aldeko apustua egiten duen erakundea da. 

Gure erakundearen azken gizarte-auditoretza partekatzen dugu, non gardentasun-datuak agertzen diren:

Memoria Laburpena 2021

Jarraian, Eusko Jaurlaritzako Kooperatiben Erregistroan erregistratutako Kooperatibaren Kontseilu Errektoreko kideen gobernantza eguneratzea.

55 2019 Foru Dekretua, maiatzaren 21ekoa. BIDEGINTZA mezenasgorako pizgarrien eta irabazi asmorik gabeko endikerietarako zerga-araubidearen erregelamendua

Bidegintzaren Haurren Babeserako eta Tratu Onerako Politika (bertsio laburtua)