Inurri Lan Taldea

Hiru hezitzaile.

Prestakuntza nagusia: Gizarte Hezkuntza, Psikologia eta Psikopedagogia.

Prestakuntza osagarria: Haur eta Nerabeen Psikopatologia, Psikomotrizitate Hezitzailea, Musika-terapia, Familia-Terapia, Haur Masajea, Aisialdi eta Denbora Libreko Programen Kudeaketa.

Ibilbide luzea honako arloetan: Arrisku Soziala duten Familia eta Adin txikikoekin Esku-hartze Sozio-hezitzailea, Funtzionalitate Aniztunen Haurtzaroaren Sustapenerako ekintza, Emakumearen Sustapena, Ikasketetan Laguntza eta Aisialdiko eta Denbora Libreko musika, kirol eta hezkuntza ekintzen dinamizazioa.

Irmotasuna, Ilusioa, Umorea, Malgutasuna, Egituraketa eta Egitean Kalitatearen Bilaketa.

Caixa Proinfancia Lan Taldea

Zazpi hezitzaile.

Prestakuntza nagusia: Gizarte Heziketa, Irakasle-ikasketak, Pedagogia, Psikopedagogia, Arte Ederrak, Ekonomia eta Filosofia.

Prestakuntza osagarria: Inteligentzia Emozionala, Hezkuntza Afektibo Sexuala, Arte-terapia, Psikomotrizitate Hezitzailea, Aisialdia eta Denbora Libre Hezitzailea eta Hizkuntzak.

Esperientzia anitza honako arloetan: Gizarte Zaurgarritasun egoeran dauden Adin txikikoei eta Familiei lagun egite Sozio-hezitzailea, Aisialdi eta Denbora Libre Hezitzaileko ekintzen dinamizazioa, Psikomotrizitate Hezitzailea, Dantza, Hizkuntzen irakaskuntza, Agroekologia eta Adierazpen Artistikoa heldu eta haurrekin.

Ilusioa, Motibazioa, Talde lana, Malgutasuna, Moldagarritasuna.

Alde Zaharreko Esku-Hartze Sozio-Hezitzaileko Lan Taldea

Zazpi hezitzaile.

Prestakuntza nagusia: Gizarte Hezkuntza, Psikologia, Psikopedagogia eta Haur Hezkuntza.

Prestakuntza osagarria: Famili Terapia Sistemikoa, Taldeko eta banakako Coachinga, Arteterapia, Arte Ederrak, Migrazio Prozesuetan dauden Pertsonei Lagun-egitea eta Gatazkak Kudeatzeko Teknikak.

20 urtetik gorako ibilbidea honako arloetan: Arrisku Sozial arina edo ertaina duten Familia eta Adin Txikikoekin Esku-Hartzea, Komunitatearen Beharrizanen Irakurketa, Artikulazioa eta Laguntza hezkuntza baliabideei (ikastetxeak, aisialdia eta denbora librea) eta Taldeko Programen dinamizazioa haur, heldu eta nerabeentzako.

Ilusioa, Esperientzia, Soslaien Osagarritasuna, begirada Sistemikoa, Erantzunkidetasuna, Oreka, Zaintza.

San Frantziskoko Esku-Hartze Sozio-Hezitzaileko Lan Taldea

Hamabi hezitzaile.

Prestakuntza nagusia: Gizarte Hezkuntza, Psikologia, Irakasle-ikasketak, Gizarte Lana.

Prestakuntza osagarria: Famili Terapia Sistemikoa, Pedagogia Sistemikoa, Aisialdi eta Denbora Libre Hezitzaileko Programen kudeaketa, Mugimendu Adierazgarria eta Adierazpen Artistikoko Teknikak.

25 urtetik gorako ibilbidea honako arloetan: Banakako eta Taldekako Programa Sozio-Hezitzaileak Arrisku Sozial egoeran dauden Adin txikiko eta Familiekin, Drogamenpekotasuna duten pertsonei lagun-egitea , Osasun Mentaleko arloan laguntza, Aisialdi eta Denbora Libre Hezitzaileko proiektuak, eta Garapen Pertsonalerako Ekintzak Helduentzako mugimendu tekniken bidez.

Esperientzian oinarritutako Ikaskuntza, Sormena, Egituraketa, Soslaietan Heterogenotasuna eta Osagarritasuna, Gizarte Heziketarako Bokazioa.

Artezkaritza taldea + Zuzendaritza

Artezkaritza taldea

Artezkaritza taldea kooperatibako hiru bazkidez osatuta dago: Presidentea, Vicepresidentea eta idazkaria. Bere betebehar nagusiak dira administrazioa, kudeaketa eta kooperatibaren ordezkaritza.

Zuzendaritza

Artezkaritza taldea izendatutako pertsona. Bere ardurak dira kooperatibaren ordezkaritza eta kontable, lan eta administrazio kudeaketa eramatea