Hiru hezitzaile.

Prestakuntza nagusia: Gizarte Hezkuntza, Psikologia eta Psikopedagogia.

Prestakuntza osagarria: Haur eta Nerabeen Psikopatologia, Psikomotrizitate Hezitzailea, Musika-terapia, Familia-Terapia, Haur Masajea, Aisialdi eta Denbora Libreko Programen Kudeaketa.

Ibilbide luzea honako arloetan: Arrisku Soziala duten Familia eta Adin txikikoekin Esku-hartze Sozio-hezitzailea, Funtzionalitate Aniztunen Haurtzaroaren Sustapenerako ekintza, Emakumearen Sustapena, Ikasketetan Laguntza eta Aisialdiko eta Denbora Libreko musika, kirol eta hezkuntza ekintzen dinamizazioa.

Irmotasuna, Ilusioa, Umorea, Malgutasuna, Egituraketa eta Egitean Kalitatearen Bilaketa.