Zazpi hezitzaile.

Prestakuntza nagusia: Gizarte Heziketa, Irakasle-ikasketak, Pedagogia, Psikopedagogia, Arte Ederrak, Ekonomia eta Filosofia.

Prestakuntza osagarria: Inteligentzia Emozionala, Hezkuntza Afektibo Sexuala, Arte-terapia, Psikomotrizitate Hezitzailea, Aisialdia eta Denbora Libre Hezitzailea eta Hizkuntzak.

Esperientzia anitza honako arloetan: Gizarte Zaurgarritasun egoeran dauden Adin txikikoei eta Familiei lagun egite Sozio-hezitzailea, Aisialdi eta Denbora Libre Hezitzaileko ekintzen dinamizazioa, Psikomotrizitate Hezitzailea, Dantza, Hizkuntzen irakaskuntza, Agroekologia eta Adierazpen Artistikoa heldu eta haurrekin.

Ilusioa, Motibazioa, Talde lana, Malgutasuna, Moldagarritasuna.