Bizkaiko Gizarte Ekimeneko eta Esku Hartzeko Entitateen Elkarteak irabazi asmorik gabeko entitate pribatuak biltzen ditu. Haien zeregina baztertutako pertsonei edo baztertzeko arriskuan daudenei arreta zerbitzu profesionalak ematea da eta, horretarako, Gizartean Esku hartzearen arloan, interes orokorreko baliabideak eta zerbitzuak kudeatzen dituzte

Gizardatz