Kalteberatasun egoeran dauden emakumeekin lan egiten dugun erakundeok guztiok bizi dugun errealitatearen inguruan sentsibilizatu eta kontzientziatzeko beharra dakusagu.

Emakumeok Bidean